woensdag 20 december 2017

STOP AHA!-blog

Vanaf 1 januari 2018 zal het niet meer mogelijk zijn om berichten te plaatsen op deze blog.
Vanaf 1 februari 2018 wordt de blog afgesloten.

Ik ben ongeveer 5 jaar trekker geweest van de blog.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om AHA!-artsen meer zichtbaar te maken enerzijds en te laten verbinden met elkaar anderzijds.
Dat is ook een tijd goed gelukt en ik heb heel fijne mensen ontmoet, elk op hun eigen(wijze) pad.

Boeiend!

Wat echter ook zichtbaar werd, is de ontzettend hoge nood aan vervanging in het veld.
Vandaag constateer ik dat de blog vooral daarvoor nog gebruikt wordt.
Intussen ben ikzelf geen AHA!-arts meer, alhoewel ik dat steeds een beetje blijf.....
Door andere professionele prioriteiten zoals huisarts, burnoutcoach en stagecoördinator kies ik ervoor dit project af te ronden.
Ik krijg tot de dag van vandaag nog veel telefoons van mensen die hopeloos op zoek zijn naar een vervanging. De AHA!-blog heeft daar iets in betekend, maar kan niet op tegen de enorm hoge vraag.

Ik hoop dan ook dat er een meer structurele oplossing kan komen.

Meer en meer geloof ik in lokale samenwerkingen met bvb weekwachtsysteem.
Zolang de vervangarts namelijk geen grondige erkenning krijgt van de overheid, zal het slechts een tijdelijke overgangsjob blijven met een blijvend tekort. 

Dank aan alle mensen die ik op mijn pad ontmoet heb en uitziend naar de volgende live ontmoeting!

Ik wens jullie allemaal een bevlogen eigenwijze toekomst toe!

Anke Thoen

Geen opmerkingen: