woensdag 22 november 2017

vacature huisarts WGC De Zilveren Knoop

HUISARTS in wijkgezondheidscentrum De Zilveren Knoop vzw te Lier

 

 

Wijkgezondheidscentrum De Zilveren Knoop is een jong en groeiend wijkgezondheidscentrum. We zoeken een gemotiveerde huisarts die wil meewerken in ons sociaal geëngageerd gezondheidsproject in Lier.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 

-       Medische consultaties en een beperkt aantal huisbezoeken

-       Nacht- en weekendwachten. Eén keer om de vijf weken een nachtdienst vanuit de eigen praktijk. Tien maal per jaar een weekenddienst in de uitstekend uitgeruste wachtpost van huisartsenkring Pallieterland en Omstreken.

-       Mee uitbouwen van het centrum met andere collega’s van het multidisciplinaire team

-       Preventieve activiteiten

-       Medisch inhoudelijke taken: kwaliteitsverbetering, taakdelegatie uitwerken, gezondheidsprojecten uitvoeren.

 

 

Profiel

-       Erkend geaccrediteerd huisarts

-       Achter het concept van een wijkgezondheidscentrum staan (zie www.vwgc.be)

-       Openheid en motivatie voor het werken met kansengroepen. Het wijkgezondheidscentrum richt zich naar alle inwoners van het werkingsgebied (Lier) maar met extra aandacht voor kansengroepen. 

-       Teamwerk en multidisciplinair samenwerken.

Ons zorgteam bestaat uit twee huisartsen, twee sociaal verpleegkundigen en een psycholoog. Onthaalvrijwilligers, een administratieve kracht, een onthaalmedewerker en een coördinator zorgen voor de omkadering.

-       Niet enkel curatief maar ook preventief werken

-       Werken in ons wijkgezondheidscentrum (forfaitair betalingssysteem) is vanuit het RIZIV niet cumuleerbaar met prestatiegeneeskunde, wel met andere  jobs waar niet per prestatie verloond wordt (bv consultaties Kind en Gezin, een lesopdracht, ...)

 

Wij bieden

-       Een boeiende job in een jong wijkgezondheidscentrum

-       Bediendecontract, verloning binnen paritair comité 330 (barema 1.93), eindejaars – en attractiviteitspremie, lidgelden betaald door het wijkgezondheidscentrum, ...

-       We zoeken:

o   Een vervangende huisarts tussen half maart 2018 en half september 2018 (tewerkstellingsvolume en periode bespreekbaar) EN

o   Een huisarts voor onbepaalde duur vanaf 1 februari 2018 (50% - eventueel meer tot half september 2018)

 

Voor meer informatie en kandidaatstelling kan je steeds contact opnemen met: 

Annick Dewinter – coördinator Wijkgezondheidscentrum De Zilveren Knoop – Brouwerijstraat 3 te 2500 Lier –  0498/42 14 08– info@dezilverenknoop.be – www.dezilverenknoop.be

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen: