dinsdag 26 september 2017

vacature huisarts

HUISARTS in wijkgezondheidscentrum De Zilveren Knoop vzw te Lier

 

Wijkgezondheidscentrum De Zilveren Knoop is een jong en groeiend wijkgezondheidscentrum. We zoeken een gemotiveerde huisarts die voor onbepaalde duur (vervanging van bepaalde duur is ook bespreekbaar) wil meewerken in ons sociaal geëngageerd gezondheidsproject in Lier.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 

-       Medische consultaties en een beperkt aantal huisbezoeken

-       Nacht- en weekendwachten. Eén keer om de vijf weken een nachtdienst vanuit de eigen praktijk. Tien maal per jaar een weekenddienst in de uitstekend uitgeruste wachtpost van huisartsenkring Pallieterland en Omstreken.

-       Mee uitbouwen van het centrum met andere collega’s van het multidisciplinaire team

-       Preventieve activiteiten

-       Medisch inhoudelijke taken: kwaliteitsverbetering, taakdelegatie uitwerken, gezondheidsprojecten uitvoeren.

 

 

Profiel

-       Erkend geaccrediteerd huisarts

-       Achter het concept van een wijkgezondheidscentrum staan (zie www.vwgc.be)

-       Openheid en motivatie voor het werken met kansengroepen. Het wijkgezondheidscentrum richt zich naar alle inwoners van het werkingsgebied (Lier) maar met extra aandacht voor kansengroepen. 

-       Teamwerk en multidisciplinair samenwerken.

Ons zorgteam bestaat uit twee huisartsen, twee sociaal verpleegkundigen en een psycholoog. Onthaalvrijwilligers, een administratieve kracht, een onthaalmedewerker en een coördinator zorgen voor de omkadering.

-       Niet enkel curatief maar ook preventief werken

-       Werken in ons wijkgezondheidscentrum (forfaitair betalingssysteem) is vanuit het RIZIV niet cumuleerbaar met prestatiegeneeskunde, wel met andere  jobs waar niet per prestatie verloond wordt (bv consultaties Kind en Gezin, een lesopdracht, ...)

 

Wij bieden

-       Een boeiende job in een jong wijkgezondheidscentrum

-       Bediendecontract, verloning binnen paritair comité 330 (barema 1.93), eindejaars – en attractiviteitspremie, lidgelden betaald door het wijkgezondheidscentrum, ...

-       Tewerkstelling van 50% tot 80% (bespreekbaar) voor onbepaalde duur (een vervanging voor bepaalde duur is ook bespreekbaar)

-       Startdatum: 1 december 2017 of in onderling overleg

 

 

Voor meer informatie en kandidaatstelling kan je steeds contact opnemen met: 

Anita Rimaux – coördinator Wijkgezondheidscentrum De Zilveren Knoop – Brouwerijstraat 3 te 2500 Lier –  0491/61 92 92 – info@dezilverenknoop.be – www.dezilverenknoop.be

 

 

 

 

Geen opmerkingen: