dinsdag 26 september 2017

DRINGEND : WGC DAENSHUIS ZOEKT HUISARTS

Wijkgezondheidscentrum DAENSHUIS te Aalst zoekt ERKEND HUISARTS

 

Ter vervanging maar vaste tewerkstelling is mogelijk.

Arbeidsduur & -tijd bespreekbaar.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

-          Samen met 6 collega-huisartsen continuïteit voorzien in huisartsgeneeskundige hulpverlening;

-          Multidisciplinaire opvolging van de patiënt in nauw overleg en in gelijkheid met de verschillende disciplines (kinesitherapie, verpleging, maatschappelijk werk, psychologie…);

-          Registratie en bijhouden medisch dossiers (GMD, EMD);

-          Opnemen van nacht- en weekendwachten binnen de georganiseerde lokale wachtdienst, in afspraak en overleg met de collega’s;

-          Vanuit de artsenequipe constructief bijdragen aan de verdere groei als multidisciplinair gezondheidscentrum.

Profiel:

-          Erkend geaccrediteerd huisarts;

-          Nederlandstalig met goede kennis van Frans en Engels, noties van andere talen is welkom;

-          Communicatief getraind rond consultatievoering;

-          Open geest naar andere culturen en kansengroepen toe;

-          Doordrongen van het belang van Evidence-Based Medicine;

-          Vertrouwdheid met ICT en EMD;

-          Bereidheid tot gelijkwaardige samenwerking met verschillende disciplines, gesterkt door een holistische visie op gezondheidszorg;

-          Emancipatorische visie in samenwerking met de patiënten – geloof in de (veer)kracht van mensen.

Wij bieden:

-   Een vast loon via bediendestatuut en maaltijdcheques (uurrooster bespreekbaar);

-   Bijkomende vergoedingen voor wachtdiensten;

-   Opleiding en vorming in het kader van accreditatie;

-   Neemt het centrum nog ten laste: lidgelden, aankoop vakliteratuur, verzekering,

   BA,

-   Ondersteuning door uitgebouwd administratieve equipe en voltijds secretariaat.

 

Praktische organisatie:

-          Het beschikken over een eigen vervoermiddel is noodzakelijk;

-          Een basispakket voor persoonlijk gebruik (stethoscoop, ORL-set, …) is nodig.

 

Voor meer informatie en kandidaatstelling:

 

Sighile Buyle                                                                             Sinte-Annalaan 41/3

9300 Aalst 

Zorgcoördinator                                                                    053/78.10.16

Wijkgezondheidscentrum Daenshuis vzw                   sighile.buyle@daenshuis.be

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen: