vrijdag 24 april 2015

vacature

Vacature halftijdse HUISARTS in wijkgezondheidscentrum De Zilveren Knoop vzw te Lier

 

 

Wil je meestappen in een sociaal geëngageerd gezondheidsproject in Lier? We zoeken een (tweede) gemotiveerde huisarts die wil meewerken in een jong en groeiend wijkgezondheidscentrum.

 

 

Taken en verantwoordelijkheden

 

-       Medische consultaties en een beperkt aantal huisbezoeken

-       Nacht- en weekendwachten. Eén keer om de vijf weken een nachtdienst vanuit de eigen praktijk. Tien maal per jaar een weekenddienst in de uitstekend uitgeruste wachtpost van huisartsenkring Pallieterland en Omstreken.

-       Mee uitbouwen van het centrum met andere collega’s van het multidisciplinaire team

-       Preventieve activiteiten

-       Medisch inhoudelijke taken: kwaliteitsverbetering, taakdelegatie uitwerken, gezondheidsprojecten uitvoeren.

 

 

Profiel

-       Erkend geaccrediteerd huisarts

-       Achter het concept van een wijkgezondheidscentrum staan (zie www.vwgc.be)

-       Openheid en motivatie voor het werken met kansengroepen. Het wijkgezondheidscentrum richt zich naar alle inwoners van het werkingsgebied (Lier) maar met extra aandacht voor kansengroepen.

-       Teamwerk en multidisciplinair samenwerken.

Ons zorgteam bestaat uit twee huisartsen, een sociaal verpleegkundige en twee psychologen (volwassenen – kinderen/jongeren). Onthaalvrijwilligers, een administratieve kracht en een coördinator zorgen voor de omkadering.

-       Niet enkel curatief maar ook preventief werken

-       Werken in ons wijkgezondheidscentrum (forfaitair betalingssysteem) is vanuit het RIZIV niet cumuleerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts, wel met een andere betrekking in loondienst.

 

Wij bieden

-       Een boeiende job in een jong wijkgezondheidscentrum met de mogelijkheid om het wijkgezondheidscentrum mee vorm te geven

-       Bediendecontract van onbepaalde duur, verloning binnen paritair comité 330

-       Halftijdse tewerkstelling (19u); op termijn uitbreiding mogelijk

-       Werktijden en start bespreekbaar

 

 

Voor meer informatie en kandidaatstelling kan je steeds contact opnemen met: 

Anita Rimaux – coördinator Wijkgezondheidscentrum De Zilveren Knoop – Brouwerijstraat 3 te 2500 Lier –  0491/61 92 92 – info@dezilverenknoop.bewww.dezilverenknoop.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen: