zondag 8 maart 2015

vervanging(en)

·              naam praktijk : Huisartsenpraktijk Vileyn BVBA

·              ligging praktijk? (kust – middelgrote gemeente : Blankenberge)

·              praktijkvorm? Groep  : 1 full time + 2 halftime (waarvan 1 in zwangerschapsverlof tot eind augustus, evt verlof voor de 2 halftimes: 1 tot half september)

·              duur vervanging :  augustus + evt half sept (reeds vervanging gevonden tot eind juli)

·              welke dagdelen : halftime in aug, fulltime in sept : ? bespreekbaar ! halve dagen, alternerende of opvolgende dagen

·              hoeveel patiëntencontacten worden gemiddeld verwacht per dag? + 15/dag, te bespreken.  

·              wordt er een onkostenbijdrage verwacht? Te bespreken. Momenteel betalen alle artsen 15%.

·              Aandeel huisbezoeken (chronisch/acuut) tav consultaties in praktijk? ¼ huisbezoeken (dichtbij)

·              Wordt er een beschikbaarheid verwacht voor dringende oproepen? Meestal niet, te bespreken. Meestal klaar met werk tegen  18.00 of 19.00 (te organiseren). Daarna wordt de wachtdienst op gezet.

·              Aanwezigheid van secretariaat voor bijvoorbeeld telefoons? Secretariaat en telefoonsecretariaat. Alle consultaties op afspraak . Mogelijkheid om een dagdeel ‘af te blokken’

·              Eventueel Interesse om een nauwere samenwerkingsverband te ontwikkelen: bv meerdere vervangingen (kort of lang) per jaar  

·              Inteiresse

·               

·              Wie contacteren en hoe?

·              info@doktervileyn.be

 

praktijkinformatie: www.doktervileyn.be

 

 

Geen opmerkingen: