donderdag 8 augustus 2013

Erkenning als huisarts kwijt: en nu?

Beste,

Er is de laatste tijd heel wat commotie ontstaan met betrekking tot het verlies van de erkenning van huisarts en de gevolgen daarvan. Kan ik nog geneesmiddelen voorschrijven, welke prestaties kan ik nog doen, hoe kan ik mijn erkenning terug bekomen, enz...?
Het ASGB, dat de discussies van zeer nabij gevolgd heeft wenst u hieromtrent grondig te informeren.

U wordt daarom uitgenodigd op een informatieavond op donderdag 29 augustus op het ASGB-secretariaat.
De vergadering vangt aan om 20u30.

Indien mogelijk graag uw aanwezigheid bevestigen op info@asgb.be.
Geïnteresseerde collega's zijn eveneens welkom.

Met vriendelijke groeten,
Dr. Reinier Hueting - Voorzitter


Geen opmerkingen: